Informacja

Zgodnie z Uchwałą Nr LXXXVII/495/23 Rady Gminy Widawa od dnia 1 października 2023 r. :

– ustala się opłatę w wysokości 1,30 zł za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu

– zwalnia się z opłaty rodziców (opiekunów prawnych ) dziecka posiadającego aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz za trzecie i każde następne dziecko tych samych rodziców (opiekunów prawnych) uczęszczające do przedszkola.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *