Z historii przedszkola

Przedszkole w Widawie funkcjonuje od 1 września 1962 roku. Początkowo mieściło się przy ulicy Pomorskiej 1, jako przedszkole trzyoddziałowe. Kierownikiem ówczesnej placówki była p. Leontyna Siwak. Następnie zostało przeniesione do budynku po Urzędzie Gminy, mieszczącego się przy ulicy Poniatowskiego 1.

Późniejsze funkcje kierownika-dyrektora placówki pełniły kolejno: Teresa Jachacz, Krystyna Troczyńska, Agata Żuber, Grażyna Maria Knol. W organizacji placówki następowały zmiany w latach 1983-1995. Oddziały dzieci 6-letnich mieściły się w budynkach Lecznicy i Szkoły Podstawowej w Widawie. Następnie pozostały przy Szkole Podstawowej  do roku szkolnego 1995, nadzór pedagogiczny sprawował dyrektor przedszkola.

W roku 1995 nadzór przekazany został dyrektorowi Szkoły Podstawowej. Od roku szkolnego 2002/2003 nadzór pedagogiczny sprawuje dyrektor przedszkola, a wszystkie dzieci objęte rocznym przygotowaniem przedszkolnym przebywają w placówce przedszkolnej.

W latach 2002-2004 r. aby poprawić warunki lokalowe dzieci, budynek poddano remontowi. Na potrzeby socjalno-administracyjne zostało zaadoptowane poddasze, co pozwoliło zwiększyć liczbę sal dla dzieci na parterze. Wyburzono ściany działowe w salach, powiększając w ten sposób pomieszczenia. Wymieniono stolarkę okienną. Wyposażono plac zabaw w nowy sprzęt.

 

Dyrektorem Publicznego Przedszkola w Widawie jest mgr Krystyna Partyczyńska (stanowisko to pełni od dnia 1 września 1999 roku).

3 września 2018 r.  uroczyście oddano do użytku nowe, gminne przedszkole w Widawie, którego budowy podjął się Wójt Michał Włodarczyk, co zakończyło się sukcesem i przekazano dzieciom i mieszkańcom pasywny budynek przedszkolny jeden z najnowocześniejszych w województwie łódzkim.

Przedszkole ma ok 1000 m² powierzchni użytkowej i jest w stanie pomieścić 125 dzieci. Jest nowoczesne, energooszczędne, z zamontowanymi pompami ciepła, instalacją solarną z automatyką oraz panelami fotowoltaicznymi. Dzieci mają do dyspozycji pięć pięknych, obszernych i dobrze nasłonecznione sal dydaktycznych z łazienkami, o powierzchni 87 metrów kwadratowych każda, oraz salę wielofunkcyjną przeznaczoną na przedstawienia, spotkania lub zajęcia ruchowe. W zachodniej części budynku znajdują się: pokój nauczycielski, pokój logopedy, a także sale do zajęć ogólnorozwojowych. W przedszkolu funkcjonuje dobrze wyposażona kuchnia wraz z zapleczem technicznym.

Łącznie w sześciu oddziałach w przedszkolu przebywa 140 dzieci,  w oddziale zamiejscowym w Brzykowie 25 dzieci ( dane 2023/2024).