Rekrutacja 2023/2024

Nabór do Publicznego Przedszkola w Widawie na rok szkolny 2023/2024 rozpoczyna się 02.03.2023 r., zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na stronie przedszkola. Wnioski o przyjęcie dziecka  należy pobrać  w wersji elektronicznej, lub zgłosić się do sekretariatu przedszkola.   Link do wniosków dostępny będzie od 02.03.2023 r. w zakładce „Rekrutacja”.

Prosimy o wypełnienie wniosku wraz za załącznikami

i złożenie w sekretariacie Publicznego Przedszkola w Widawie.

Nabór wniosków trwa  od 02.03.2023 r.- 30.03.2023 r. 

 w godz. 8ºº- 15ºº.

Rodzice dzieci już uczęszczających do naszego przedszkola składają deklarację o kontynuacji edukacji przedszkolnej  w roku szkolnym 2023/2024 od dnia 21 lutego 2023 r.  do dnia 28 lutego 2023 r.

 

 

 

 

Zbiórka nakrętek plastykowych

W naszym przedszkolu została zorganizowana zbiórka plastikowych nakrętek dla Kacpra Kowalczyka, brata chłopca z sali żółtej. Prosimy wszystkich, którzy w ten niewielki sposób chcą uczynić wielkie dobro o przynoszenie plastikowych nakrętek do kartonowego pudła wystawionego przy drzwiach wejściowych do przedszkola. Nakrętki zbieramy przez cały rok szkolny.

Razem możemy więcej!

Informacja dla Rodziców

Przypominamy o uzupełnieniu i dostarczeniu nowych upoważnień do odbioru dziecka z przedszkola na rok szkolny 2022/2023  (upoważnienie dotyczy kontynuujących oraz nowych dzieci).

Rodziców bądź prawnych opiekunów dzieci nowo przyjętych proszeni są o wypełnienie klauzury informacyjnej  o przetwarzaniu danych osobowych do celów realizacji zadań oświatowych, dydaktycznych, wychowawczych, zagwarantowania dziecku bezpieczeństwa, a także w związku z prowadzeniem dokumentacji przebiegu nauczania.

Do druku:

Upoważnienie do odbioru dzieci wraz z klauzurą

Klauzura informacyjna- przetwarzanie danych osobowych do celów realizacji zadań oświatowych , dydakt.,wychowawczych

 

Informacja

Wpłaty za wyżywienie i godziny ponadwymiarowe

prosimy dokonywać w osobnych przelewach.

Nr konta bankowego Publicznego Przedszkola w Widawie

59 9279 0007 0042 4851 2000 0010

W tytule należy umieścić imię i nazwisko dziecka.

Informacja

Szanowni rodzice

Nie zostawiamy dzieciom w indywidualnych półkach w szatni żadnych artykułów żywnościowych  ( napoje, soki czekoladki i inne), dzieci mają zapewnione żywienie oraz wodę do picia między posiłkami .

Proszę przestrzegać wytycznych kierowanych do Państwa poprzez stronę www. przedszkola oraz stosować się do informacji przekazywanych przez nauczyciela oraz pozostałych pracowników.

Numer konta bankowego

Nr konta bankowego Publicznego Przedszkola w Widawie, na które należy dokonywać wpłat za wyżywienie i godziny ponadwymiarowe

59 9279 0007 0042 4851 2000 0010

W tytule należy umieścić imię i nazwisko dziecka.
Informację o kwocie wpłaty można uzyskać telefonicznie 43 6721001.