Informacja

W bieżącym roku szkolnym 2023/2024 nie będą prowadzone zajęcia sportowe” Kangur” oraz nie będą odbywać się koncerty muzyczne ze względów lokalowych.

Dyżur wakacyjny

Lista dzieci na dyżur wakacyjny znajduje się poniżej w załączniku.

Opłata za wyżywienie  płatna do 30 czerwca 2023 r. wynosi 160 zł.

Brak wniesienia opłaty we wskazanym terminie będzie oznaczał rezygnację z dyżuru.

Dzieci na dyżur