Rekrutacja 2024/2025

Nabór do Publicznego Przedszkola w Widawie na rok szkolny 2024/2025 rozpoczyna się 04.03.2024 r., zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na stronie przedszkola. Wnioski o przyjęcie dziecka  należy pobrać  w wersji elektronicznej, lub zgłosić się do sekretariatu przedszkola.    Link do wniosków dostępny będzie od 04.03.2024 r. w zakładce „Rekrutacja”.

Prosimy o wypełnienie wniosku wraz z załącznikami

i złożenie w sekretariacie Publicznego Przedszkola w Widawie.

Nabór wniosków trwa  od 04.03.2024 r.- 04.04.2024 r. 

 w godz. 8ºº- 15ºº.

 

Rodzice dzieci już uczęszczających do naszego przedszkola składają deklarację o kontynuacji edukacji przedszkolnej    w roku szkolnym 2024/2025 od dnia 21 lutego 2024 r.   do dnia 29 lutego 2024 r.

 

 

 

 

Akcja „Góra Grosza”

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w XXIV akcji „GÓRA GROSZA” organizowanej przez Towarzystwo „Nasz Dom”.

Akcja rozpoczęła się 1 listopada 2023 roku i będzie trwała do 29 lutego 2024 roku.

Zachęcamy do wrzucenia drobnych monet o nominałach : 1 gr, 2 gr, 5 gr, 10 gr, 20 gr, 50 gr, 1 zł, 2 zł, 5 zł. do specjalnego oznaczonego pudełka umieszczonego w holu przedszkola.

 

            „Jeden grosz znaczy niewiele,

                       Ale Góra Grosza

                           jest największa na świecie”

Zbiórka nakrętek plastikowych

W naszym przedszkolu została zorganizowana zbiórka plastikowych nakrętek dla Kacpra Kowalczyka, brata chłopca z sali żółtej. Prosimy wszystkich, którzy w ten niewielki sposób chcą uczynić wielkie dobro o przynoszenie plastikowych nakrętek do kartonowego pudła wystawionego przy drzwiach wejściowych do przedszkola. Nakrętki zbieramy przez cały rok szkolny.

Razem możemy więcej!

 

Informacja

Zgodnie z Uchwałą Nr LXXXVII/495/23 Rady Gminy Widawa od dnia 1 października 2023 r. :

– ustala się opłatę w wysokości 1,30 zł za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu

– zwalnia się z opłaty rodziców (opiekunów prawnych ) dziecka posiadającego aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz za trzecie i każde następne dziecko tych samych rodziców (opiekunów prawnych) uczęszczające do przedszkola.

Informacja

W bieżącym roku szkolnym 2023/2024 nie będą prowadzone zajęcia sportowe” Kangur” oraz nie będą odbywać się koncerty muzyczne ze względów lokalowych.