Dzieci dojeżdżające

W dniu 24 czerwca (piątek) wszystkie kursy autobusowe poranne – pół godziny później.  Odwozy  z przedszkola będą o 12:30.

W dniach od 27 czerwca do 30 czerwca brak autobusów szkolnych.

 

Dyżur wakacyjny

Lista dzieci przyjętych na dyżur wakacyjny znajduje się poniżej w załączniku. Rodzice zobowiązani są do wniesienia opłaty za pobyt dziecka na dyżurze wakacyjnym w określonym terminie tj. do 30 czerwca 2022 r. w kwocie 120 zł. Nieuregulowanie płatności w/w terminie powoduje skreślenie dziecka z listy i rezygnacje z dyżuru. Za pobyt dziecka w tym okresie nie dokonuje się odpisów za nieobecność.

Lista dzieci na dyżur wakacyjny

 

W dniu 24.06. 2022 r. odbędzie się uroczyste zakończenie roku szkolnego. Akademia dla dzieci 6-letnich w Widawie o godz. 9.00 , w oddziale zamiejscowym Brzyków o godz. 12.00.

Dzieci do przedszkola  uczęszczają do 30 czerwca.

Dyżur wakacyjny

W terminie od 04.07.2022 r. do 29.07.2022 r. przedszkole pełni dyżur wakacyjny dla dzieci obojga rodziców pracujących. Zainteresowanych rodziców prosimy o pobranie dokumentów, które należy wypełnić zgłaszając dzieci na dyżur.

Karty wraz z załącznikami można pobierać ze strony internetowej przedszkola lub w sekretariacie od dnia 01.06.2022 r. do dnia 15.06.2022 r.  i złożyć w sekretariacie przedszkola.

Lista dzieci zakwalifikowanych na dyżur zostanie umieszczona na stronie internetowej przedszkola w dniu 21 czerwca 2022 r. o godzinie 10:00 .

Opłata za wyżywienie pobierana jest z góry i należy ją wnieść do 30 czerwca 2022 r.

Prosimy przed wypełnieniem dokumentów zapoznać się z Regulaminem organizacji dyżuru wakacyjnego  w Publicznym Przedszkolu w Widawie.

 

Regulamin na dyżur wakacyjny

KARTA ZGŁOSZENIA WIDAWA

Oświadczenie o miejscu pracy

 

UWAGA!!!

W związku ze zgłoszeniami rodziców, że nie wszyscy przestrzegają zasad, procedur i norm regulujących funkcjonowanie przedszkola tj. sprawa „ Do przedszkola Rodzic może przyprowadzać jedynie zdrowe dziecko”. Proszę o odpowiedzialność by dzieci wracające po przebytej chorobie nie były narażone na kolejne infekcje. Nadal dzieci z jakimikolwiek symptomami przeziębienia( katar, kaszel, biegunka, wymioty itp.) będą odsyłane do domu. Rodzic po telefonie od nauczyciela ma obowiązek odebrać dziecko najszybciej jak to możliwe.

Informacja

W związku z uczestnictwem dzieci w programie zajęć ruchowych „Drużyna Kangura”- wszelkie zapytania prosimy bezpośrednio kierować do organizatora zajęć drogą e-mail lub telefonicznie. Zajęcia są nieobowiązkowe, za ich organizację oraz zapisanie dziecka przedszkole nie odpowiada. Zajęcia odbywają się w piątki poza podstawą programową.

Rozpoczynamy rejestracje dzieci na zajęcia dodatkowe „ Drużyna Kangura” ( nie dotyczy dzieci najmłodszych sala pomarańczowa) poniżej znajduje się link do zapisu on-line.  Rodzic samodzielnie rejestruje swoje dziecko – w grupie przedszkolnej wpisać kolor sali do której uczęszcza dziecko. Po rejestracji rodzice proszeni są o podpisanie zgody na udział w zajęciach dodatkowych w sekretariacie przedszkola.

https://zapisy.druzynakangura.pl/

 

Informacja od organizatora

PRZEDSZKOLIADA.PL -DRUŻYNA KANGURA.

Drodzy Rodzice – Uprzejmie informujemy, iż zapisy oraz podpisanie umowy na nasze zajęcia na rok szkolny 2021/2022 odbywają się on-line. Zapisy prowadzimy pod adresem –

www.przedszkoliada.pl/zapisy

Wybieramy powiat łaski

Koszt miesięczny zajęć to 40 zł.

Wszelkich informacji na temat zapisów oraz zajęć z chęcią udzielimy :

-Mailowo-  rradwanski@przedszkoliada.pl                                                                                                                        -Tel- 664-864-663

Ze sportowym Pozdrowieniem-Drużyna Kangura

Informacja

Wpłaty za wyżywienie i godziny ponadwymiarowe

prosimy dokonywać w osobnych przelewach.

Nr konta bankowego Publicznego Przedszkola w Widawie

59 9279 0007 0042 4851 2000 0010

W tytule należy umieścić imię i nazwisko dziecka.

Informacja

Szanowni rodzice

Nie zostawiamy dzieciom w indywidualnych półkach w szatni żadnych artykułów żywnościowych  ( napoje, soki czekoladki i inne), dzieci mają zapewnione żywienie oraz wodę do picia między posiłkami .

Proszę przestrzegać wytycznych kierowanych do Państwa poprzez stronę www. przedszkola oraz stosować się do informacji przekazywanych przez nauczyciela oraz pozostałych pracowników.