Ho ho ho! Każdy z nas może zostać Świętym Mikołajem! Zachęcamy do przyłączenia się do „Świątecznej zbiórki żywności” organizowanej z ramienia Fundacji „Pomaganie jest fajne” oraz „Paczuszka dla Maluszka”.  Wszystkie artykuły,  zamieszczone na plakacie można przynieść do przedszkola.  Zbiórka trwa do 15 grudnia (czwartek).

Zbiórka nakrętek plastykowych

W naszym przedszkolu została zorganizowana zbiórka plastikowych nakrętek dla Kacpra Kowalczyka, brata chłopca z sali żółtej. Prosimy wszystkich, którzy w ten niewielki sposób chcą uczynić wielkie dobro o przynoszenie plastikowych nakrętek do kartonowego pudła wystawionego przy drzwiach wejściowych do przedszkola. Nakrętki zbieramy przez cały rok szkolny.

Razem możemy więcej!

Informacja dla Rodziców

Przypominamy o uzupełnieniu i dostarczeniu nowych upoważnień do odbioru dziecka z przedszkola na rok szkolny 2022/2023  (upoważnienie dotyczy kontynuujących oraz nowych dzieci).

Rodziców bądź prawnych opiekunów dzieci nowo przyjętych proszeni są o wypełnienie klauzury informacyjnej  o przetwarzaniu danych osobowych do celów realizacji zadań oświatowych, dydaktycznych, wychowawczych, zagwarantowania dziecku bezpieczeństwa, a także w związku z prowadzeniem dokumentacji przebiegu nauczania.

Do druku:

Upoważnienie do odbioru dzieci wraz z klauzurą

Klauzura informacyjna- przetwarzanie danych osobowych do celów realizacji zadań oświatowych , dydakt.,wychowawczych

 

Zmiana stawki żywieniowej

Informujemy, że od 1 września 2022 r. ulegnie zmianie stawka żywieniowa, która będzie wynosić :

–  za 3 posiłki  – 8,00

–  za 2 posiłki  – 6,00 zł

– w przypadku korzystania z samego obiadu – 4,00 zł

Informacja

Wpłaty za wyżywienie i godziny ponadwymiarowe

prosimy dokonywać w osobnych przelewach.

Nr konta bankowego Publicznego Przedszkola w Widawie

59 9279 0007 0042 4851 2000 0010

W tytule należy umieścić imię i nazwisko dziecka.

Informacja

Szanowni rodzice

Nie zostawiamy dzieciom w indywidualnych półkach w szatni żadnych artykułów żywnościowych  ( napoje, soki czekoladki i inne), dzieci mają zapewnione żywienie oraz wodę do picia między posiłkami .

Proszę przestrzegać wytycznych kierowanych do Państwa poprzez stronę www. przedszkola oraz stosować się do informacji przekazywanych przez nauczyciela oraz pozostałych pracowników.