Rekrutacja uzupełniająca

Lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Publicznego Przedszkola w Widawie i oddziału Brzyków w rekrutacji uzupełniającej wywieszona jest na drzwiach zewnętrznych przedszkola.

Prosimy o potwierdzenie przez rodziców kandydatów woli  przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia od 07.06.2024 r. do 18.06.2024 r. do godz. 15.00

potwierdzenie woli

 

Dzieci dojeżdżające

Z powodu egzaminów w Szkole Podstawowej w Widawie autobusy będą kursować w następujących godzinach:

14.05.2024 r. (wtorek) rano bez zmian, odjazd 12:15

15.05.2024 r. (środa) rano bez zmian, odjazd 11:45

16.05.2024 r. ( czwartek ) rano bez zmian, odjazd 11:30

W tym dniu dzieci dojeżdżające będą miały odliczony obiad.

17.05.2024 r. (piątek) – brak dowozów

W dniu 31.05.2024 r. ( piątek) – brak dowozów z powodu przerwy w szkole. Przedszkole w tym dniu pracuje bez zmian.

 

Rekrutacja uzupełniająca

Lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych  do Publicznego Przedszkola w Widawie i oddziału Brzyków wywieszona jest na drzwiach zewnętrznych przedszkola.

W dniach 20.05- 28.05 odbędzie się rekrutacja uzupełniająca do Publicznego Przedszkola w Widawie na jedno wolne miejsce w Publicznym Przedszkolu w Widawie i sześć wolnych miejsc w Publicznym Przedszkolu w Widawie – oddział zamiejscowy Brzyków. Wnioski o przyjęcie dziecka można pobrać za strony internetowej przedszkola lub w sekretariacie  od 20.05 do 28.05. 2024 roku   do godz. 15.00.

 

Lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Publicznego Przedszkola w Widawie i oddziału Brzyków wywieszona jest na drzwiach zewnętrznych przedszkola.

Prosimy o potwierdzenie przez rodziców kandydatów woli  przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia od 23.04.2024 r. do 08.05.2024 r. do godz. 15.00

potwierdzenie woli

Rekrutacja 2024/2025

Nabór do Publicznego Przedszkola w Widawie na rok szkolny 2024/2025 rozpoczyna się 04.03.2024 r., zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na stronie przedszkola. Wnioski o przyjęcie dziecka  należy pobrać  w wersji elektronicznej, lub zgłosić się do sekretariatu przedszkola.    Link do wniosków dostępny będzie od 04.03.2024 r. w zakładce „Rekrutacja”.

Prosimy o wypełnienie wniosku wraz z załącznikami

i złożenie w sekretariacie Publicznego Przedszkola w Widawie.

Nabór wniosków trwa  od 04.03.2024 r.- 04.04.2024 r. 

 w godz. 8ºº- 15ºº.

 

Rodzice dzieci już uczęszczających do naszego przedszkola składają deklarację o kontynuacji edukacji przedszkolnej    w roku szkolnym 2024/2025 od dnia 21 lutego 2024 r.   do dnia 29 lutego 2024 r.

 

 

 

 

Akcja „Góra Grosza”

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w XXIV akcji „GÓRA GROSZA” organizowanej przez Towarzystwo „Nasz Dom”.

Akcja rozpoczęła się 1 listopada 2023 roku i będzie trwała do 29 lutego 2024 roku.

Zachęcamy do wrzucenia drobnych monet o nominałach : 1 gr, 2 gr, 5 gr, 10 gr, 20 gr, 50 gr, 1 zł, 2 zł, 5 zł. do specjalnego oznaczonego pudełka umieszczonego w holu przedszkola.

 

            „Jeden grosz znaczy niewiele,

                       Ale Góra Grosza

                           jest największa na świecie”

Zbiórka nakrętek plastikowych

W naszym przedszkolu została zorganizowana zbiórka plastikowych nakrętek dla Kacpra Kowalczyka, brata chłopca z sali żółtej. Prosimy wszystkich, którzy w ten niewielki sposób chcą uczynić wielkie dobro o przynoszenie plastikowych nakrętek do kartonowego pudła wystawionego przy drzwiach wejściowych do przedszkola. Nakrętki zbieramy przez cały rok szkolny.

Razem możemy więcej!

 

Informacja

Zgodnie z Uchwałą Nr LXXXVII/495/23 Rady Gminy Widawa od dnia 1 października 2023 r. :

– ustala się opłatę w wysokości 1,30 zł za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu

– zwalnia się z opłaty rodziców (opiekunów prawnych ) dziecka posiadającego aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz za trzecie i każde następne dziecko tych samych rodziców (opiekunów prawnych) uczęszczające do przedszkola.

Informacja

W bieżącym roku szkolnym 2023/2024 nie będą prowadzone zajęcia sportowe” Kangur” oraz nie będą odbywać się koncerty muzyczne ze względów lokalowych.