Dzieci dojeżdżające

W związku z egzaminami ósmoklasistów w Szkole Podstawowej  w Widawie kursy autobusów  będą odbywać się  w następujących godzinach:

23.05 2023 r. ( wtorek) odwóz 12:15

24.05.2023 r. (środa)- odwóz 11:45

25.05.2023 r. (czwartek)- 11:15

Rano autobusy kursują bez zmian.

Rada Rodziców przy współpracy z Dyrekcją oraz Gronem Pedagogicznym naszego przedszkola pragnie zaprosić wszystkich chętnych rodziców na zbliżające się święto naszych przedszkolaków,  czyli Dzień Dziecka, który odbędzie się 1 czerwca na placu przy OSP w Widawie. W tym dniu przyprowadzamy dzieci do przedszkola, mając na uwadze,  żeby przybyły do godziny 8, ponieważ o tej porze będzie przygotowane śniadanie.  Po posiłku dzieci przejdą na plac strażacki, gdzie nie zabraknie dla nich atrakcji. Przewidujemy także konkurencję dla rodziców i ich pociech. Imprezę zakończy obiad o 12 na sali OSP oraz powrót do przedszkola około godziny 13.

Rekrutacja uzupełniająca

W dniach 15.05. – 23.05.2023 odbędzie się rekrutacja uzupełniająca do Publicznego Przedszkola w Widawie na dwa wolne miejsca w Publicznym Przedszkolu w Widawie i cztery wolne miejsca do oddziału zamiejscowego w Brzykowie. Wnioski o przyjęcie dziecka można pobierać ze strony internetowej przedszkola lub w sekretariacie. Wnioski należy składać w sekretariacie Publicznego Przedszkola w Widawie  od 15. 05. do 23.05. do godz. 15.00.

Rekrutacja 2023/2024

Nabór do Publicznego Przedszkola w Widawie na rok szkolny 2023/2024 rozpoczyna się 02.03.2023 r., zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na stronie przedszkola. Wnioski o przyjęcie dziecka  należy pobrać  w wersji elektronicznej, lub zgłosić się do sekretariatu przedszkola.   Link do wniosków dostępny będzie od 02.03.2023 r. w zakładce „Rekrutacja”.

Prosimy o wypełnienie wniosku wraz za załącznikami

i złożenie w sekretariacie Publicznego Przedszkola w Widawie.

Nabór wniosków trwa  od 02.03.2023 r.- 30.03.2023 r. 

 w godz. 8ºº- 15ºº.

Rodzice dzieci już uczęszczających do naszego przedszkola składają deklarację o kontynuacji edukacji przedszkolnej  w roku szkolnym 2023/2024 od dnia 21 lutego 2023 r.  do dnia 28 lutego 2023 r.

 

 

 

 

Zbiórka nakrętek plastykowych

W naszym przedszkolu została zorganizowana zbiórka plastikowych nakrętek dla Kacpra Kowalczyka, brata chłopca z sali żółtej. Prosimy wszystkich, którzy w ten niewielki sposób chcą uczynić wielkie dobro o przynoszenie plastikowych nakrętek do kartonowego pudła wystawionego przy drzwiach wejściowych do przedszkola. Nakrętki zbieramy przez cały rok szkolny.

Razem możemy więcej!

Informacja dla Rodziców

Przypominamy o uzupełnieniu i dostarczeniu nowych upoważnień do odbioru dziecka z przedszkola na rok szkolny 2022/2023  (upoważnienie dotyczy kontynuujących oraz nowych dzieci).

Rodziców bądź prawnych opiekunów dzieci nowo przyjętych proszeni są o wypełnienie klauzury informacyjnej  o przetwarzaniu danych osobowych do celów realizacji zadań oświatowych, dydaktycznych, wychowawczych, zagwarantowania dziecku bezpieczeństwa, a także w związku z prowadzeniem dokumentacji przebiegu nauczania.

Do druku:

Upoważnienie do odbioru dzieci wraz z klauzurą

Klauzura informacyjna- przetwarzanie danych osobowych do celów realizacji zadań oświatowych , dydakt.,wychowawczych