Dyżur wakacyjny

Lista dzieci przyjętych na dyżur wakacyjny znajduje się poniżej w załączniku. Rodzice zobowiązani są do wniesienia opłaty za pobyt dziecka na dyżurze wakacyjnym w określonym terminie tj. do 30 czerwca 2022 r. w kwocie 120 zł. Nieuregulowanie płatności w/w terminie powoduje skreślenie dziecka z listy i rezygnacje z dyżuru. Za pobyt dziecka w tym okresie nie dokonuje się odpisów za nieobecność.

Lista dzieci na dyżur wakacyjny

 

Dyżur wakacyjny

W terminie od 04.07.2022 r. do 29.07.2022 r. przedszkole pełni dyżur wakacyjny dla dzieci obojga rodziców pracujących. Zainteresowanych rodziców prosimy o pobranie dokumentów, które należy wypełnić zgłaszając dzieci na dyżur.

Karty wraz z załącznikami można pobierać ze strony internetowej przedszkola lub w sekretariacie od dnia 01.06.2022 r. do dnia 15.06.2022 r.  i złożyć w sekretariacie przedszkola.

Lista dzieci zakwalifikowanych na dyżur zostanie umieszczona na stronie internetowej przedszkola w dniu 21 czerwca 2022 r. o godzinie 10:00 .

Opłata za wyżywienie pobierana jest z góry i należy ją wnieść do 30 czerwca 2022 r.

Prosimy przed wypełnieniem dokumentów zapoznać się z Regulaminem organizacji dyżuru wakacyjnego  w Publicznym Przedszkolu w Widawie.

 

Regulamin na dyżur wakacyjny

KARTA ZGŁOSZENIA WIDAWA

Oświadczenie o miejscu pracy

 

Informacja

Wpłaty za wyżywienie i godziny ponadwymiarowe

prosimy dokonywać w osobnych przelewach.

Nr konta bankowego Publicznego Przedszkola w Widawie

59 9279 0007 0042 4851 2000 0010

W tytule należy umieścić imię i nazwisko dziecka.

Informacja

Szanowni rodzice

Nie zostawiamy dzieciom w indywidualnych półkach w szatni żadnych artykułów żywnościowych  ( napoje, soki czekoladki i inne), dzieci mają zapewnione żywienie oraz wodę do picia między posiłkami .

Proszę przestrzegać wytycznych kierowanych do Państwa poprzez stronę www. przedszkola oraz stosować się do informacji przekazywanych przez nauczyciela oraz pozostałych pracowników.

Numer konta bankowego

Nr konta bankowego Publicznego Przedszkola w Widawie, na które należy dokonywać wpłat za wyżywienie i godziny ponadwymiarowe

59 9279 0007 0042 4851 2000 0010

W tytule należy umieścić imię i nazwisko dziecka.
Informację o kwocie wpłaty można uzyskać telefonicznie 43 6721001.