Spotkania indywidualne z rodzicami

 

Rok 2022/2023

P.Hanna Kopka- wtorek: 8:00- 8:30

P.Agata Troczyńska- środa: 7:00- 7:30

P.Edyta Stępień- poniedziałek: 12:30- 13:00

 P.Urszula Błażej- piątek: 7:00- 7:30

Wioleta Bartoszek –wtorek: 11:00- 11:30

Joanna Ratowska- poniedziałek: 12:30-13:00

P.Kamila Olejnik –wtorek:10:30-11:00

Kinga Siłko- wtorek: 11:30-12:00

Oddział Brzyków:

Lidia Witkowska – środa: 10:30-11:00

Małgorzata Grząsiak –Nawrot –wtorek: 11:30-12:00