Standardy Ochrony Małoletnich

Zarządzenie

Standardy_Ochrony_Małoletnich_w_Przedszkolu

ZAL1_Zasady_bezpiecznej_rekrutacji_pracowników — kopia

ZAL2_.Zasady_ bezpiecznych_ relacji

ZAL3_Wzor_karta_interwencji

ZAL4_Zasady_ ochrony_wizerunku_i_danych_ osobowych

ZAL5_Zasady_ bezpiecznego_ korzystania_z_internetu

ZALI6_Ankieta_monitorująca_poziom_realizacji_Standardów_Ochrony_Małoletnich

Karta_przebiegu_interwencji

Karta_zdarzen

Oswiadczenie_kandydata

Oswiadczenie_o_zapoznaniu_sie_ze_Standardami