Oferta edukacyjna

OFERTA EDUKACYJNA PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2022/2023

 

Przedszkole czynne jest w godzinach 6.30- 16.30

W godzinach 8:00 – 13:00 przedszkole zapewnia wszystkim dzieciom bezpłatny pobyt.
Za każdą godzinę od 6.30 do 8.00 i od 13.00 do 16.30 obowiązuje opłata w wysokości 1,30 zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu.
Odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu wnosimy od 4-ego
do 10-ego każdego miesiąca. Opłata godzinowa – płatna z dołu- po zakończonym miesiącu.

Opłaty za wyżywienie wnosi się z góry za miesiąc, w którym następuje korzystanie z żywienia w przedszkolu najpóźniej do 20-ego dnia danego miesiąca.

Kwota opłaty za wyżywienie zostaje wyliczona na zasadzie pomnożenia liczby dni roboczych w danym miesiącu przez łączną kwotę zadeklarowanych dziennie posiłków.

W przypadku nieobecności dziecka opłata podlega zwrotowi za każdy dzień nieobecności w formie odpisu w kolejnym miesiącu.

Informacje o rezygnacji z posiłków lub zmianach ilości posiłków należy zgłaszać do końca miesiąca poprzedzającego wprowadzenie zmiany lub rezygnację.

Do przedszkola rodzic zobowiązany jest przyprowadzić dziecko najpóźniej do godziny 9.00

Wpłaty za wyżywienie i godziny ponadwymiarowe

prosimy dokonywać w osobnych przelewach.

Nr konta bankowego Publicznego Przedszkola w Widawie

59 9279 0007 0042 4851 2000 0010

W tytule należy umieścić imię i nazwisko dziecka.

 

Żywienie ( stawka dzienna)

1 posiłek -4,00 zł

2 posiłki – 6,00zł

3 posiłki – 8,00 zł

Posiłki podajemy w godzinach:

śniadanie 8:30

obiad 11:30

podwieczorek 13:30

 

ZAJĘCIA W PRZEDSZKOLU:

  • Logopeda

  • Język angielski

 

  • Religia

 

  • Zajęcia terapeutyczne