Wychowanie do wartości-przybliżanie dorobku kulturowego narodu

Zgodne z kierunkami polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2018/19 zespół w składzie: p. Kinga Siłko, Agata Troczyńska i Hanna Kopka (pracowała w ramach zespołu do listopada) opracował „plan systemowych i cyklicznych działań edukacyjnych z dziećmi w celu przybliżenia dorobku kulturowego narodu” (znaczące postacie, ważne daty w dziejach narodu – kształtowanie postaw patriotycznych). Na spotkaniach zespołu został wypracowany plan działań z oczekiwanymi efektami i wskaźnikami osiągnięć (załącznik) wraz z głosem doradczym p. dyrektor. Podejmujemy zadania wynikające z określonego sytemu przyjętego do realizacji. Potwierdzają to działania w postaci: zajęć popołudniowych, pogadanek, prezentacji multimedialnych, przestawień, prac plastycznych.
W naszych grupach w poszczególnych miesiącach zaprezentowane zostały następujące postacie i ważne wydarzenia historyczne:
1. październik – wynalazca komputera K-202 J. Karpiński

2. listopad – postać J. Piłsudskiego oraz dzieci występowały w akademii z okazji 100-lecia odzyskania Niepodległości

Występ zespołu „Widawianie” z okazji 100-lecia odzyskania Niepodległości

Złożenie kwiatów przed pomnikiem Tadeusza Kościuszki

Kącik „Małego Patrioty”

3. grudzień – wynalazca lampy naftowej I. Łukaszewicz

4. styczeń – wynalazca automatycznej kamery filmowej K. Prószyński


5. luty – wynalazcy kamizelki kuloodpornej J. Szczepanik, K. Żegleń

6. marzec – wynalazca walkie – talkie H. Magnuski7. kwiecień – wynalazca lampy fluorescencyjnej S. Pieńkowski


8. maj – obchody Dnia Flagi