Pracownicy przedszkola

Dyrektor:

Krystyna Partyczyńska

 Wicedyrektor:

Sylwia Brzezowska

Nauczyciele:

Urszula Błażej

Edyta Stępień

Kamila Olejnik

Agata Troczyńska

Hanna Kopka

Sylwia Brzezowska

Joanna Ratowska

Kinga Siłko

Wioleta Bartoszek

Kinga Kończarek

Lidia Witkowska

Małgorzata Grząsiak-Nawrot

Jolanta Wojtacka

Pedagog specjalny– Małgorzata Grząsiak-Nawrot

Psycholog– Adrianna Sławniewicz

Logopeda– Katarzyna Smolińska

 

Pracownicy administracji :

Anna Bernencik- sekretarz

Martyna Kasprzyk- intendent

 

Pracownicy obsługi:

Anna Gręda- woźna

Agnieszka Barczewska- woźna

Ewa Barczewska- woźna

Katarzyna Ludziejewska- woźna

Barbara Woźniak – kucharka

Marzena Ocińska – pomoc kucharki

Adam Blaźniak- konserwator

Agnieszka Bednarek- woźna

Anna Szadkowska- woźna- Brzyków