Opis przedszkola

Publiczne Przedszkole w Widawie

W roku szklonym 2018/2019 został oddany do użytku nowoczesny budynek energooszczędny o powierzchni prawie 1000 m2 , z zamontowanymi pompami ciepła, instalacją solarną z automatyką oraz panelami fotowoltaicznymi.

Publiczne Przedszkole w Widawie to placówka publiczna , 6- oddziałowa . Uczęszcza do niej 140 dzieci w wieku 3 – 6 lat. Przedszkole funkcjonuje od 6.30 do 16.30.

Przedszkole ma swój oddział zamiejscowy, który mieści się w Brzykowie w budynku po byłej Szkole Podstawowej.

Dyrektorem przedszkola jest mgr Krystyna Partyczyńska.

 

W placówce zatrudniona jest kadra nauczycielska, personel administracyjny i personel pomocniczy. Kadra pedagogiczna liczy 11 nauczycieli. Wszyscy nauczyciele posiadają niezbędne kwalifikacje do pracy w placówce przedszkolnej. Wiele z nich posiada również dodatkowe kwalifikacje, rozszerzające ofertę pracy przedszkola.

W przedszkolu odbywają się zajęcia z logopedii, języka angielskiego, zajęcia dodatkowe z gimnastyki korekcyjnej, zajęcia muzyczne oraz terapeutyczne.

 

Publiczne Przedszkole w Widawie posiada bogatą bazę dydaktyczną i materialną. Wyposażone jest w nowoczesny sprzęt, zabawki i pomoce do zajęć dydaktycznych.

Dzieci bawią się i uczą w przestrzennych, jasnych salach w pastelowych barwach. Każda z sal posiada toaletę i pomieszczenie techniczne. Przedszkole posiada gabinet logopedyczny i  dwie sale wielofunkcyjne, wyposażone w nowoczesny sprzęt i pomoce. W jednej z nich znajduje się magiczny dywan . Jest to interaktywna pomoc dydaktyczna dedykowana do ćwiczeń, gier i zabaw ruchowych.  Zabawa i nauka z ich wykorzystaniem rozwija u dzieci dużą motorykę, koordynację wzrokowo-ruchową, spostrzegawczość i szybkość reakcji.

W przedszkolu funkcjonuje dobrze wyposażona kuchnia wraz z zapleczem technicznym.

Do przedszkola przylega duży plac zabaw wyposażony w nowoczesny sprzęt.

 

Absolwenci naszego przedszkola to dzieci otwarte na świat, twórcze, osiągające w większości bardzo dobre wyniki w nauce szkolnej.