Informacje

Lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Publicznego Przedszkola w Widawie i oddziału Brzyków w rekrutacji uzupełniającej wywieszona jest na drzwiach zewnętrznych przedszkola.

Prosimy o potwierdzenie przez rodziców kandydatów woli  przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia od 07.06.2024 r. do 18.06.2024 r. do godz. 15.00

potwierdzenie woli

 

Lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych  do Publicznego Przedszkola w Widawie i oddziału Brzyków wywieszona jest na drzwiach zewnętrznych przedszkola.

W dniach 20.05- 28.05 odbędzie się rekrutacja uzupełniająca do Publicznego Przedszkola w Widawie na jedno wolne miejsce w Publicznym Przedszkolu w Widawie i sześć wolnych miejsc w Publicznym Przedszkolu w Widawie – oddział zamiejscowy Brzyków. Wnioski o przyjęcie dziecka można pobrać za strony internetowej przedszkola lub w sekretariacie  od 20.05 do 28.05. 2024 roku   do godz. 15.00.

 

Lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Publicznego Przedszkola w Widawie i oddziału Brzyków wywieszona jest na drzwiach zewnętrznych przedszkola.

Prosimy o potwierdzenie przez rodziców kandydatów woli  przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia od 23.04.2024 r. do 08.05.2024 r. do godz. 15.00

potwierdzenie woli

 

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola wraz z oświadczeniami w załącznikach :

wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola 24

oświadczenia gminne

oświadczenia ustawowe

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w załączniku:

DEKLARACJA

 

Nabór do Publicznego Przedszkola w Widawie na rok szkolny 2024/2025 rozpoczyna się 04.03.2024 r., zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na stronie przedszkola. Wnioski o przyjęcie dziecka  należy pobrać  w wersji elektronicznej, lub zgłosić się do sekretariatu przedszkola.   Link do wniosków dostępny będzie od 04.03.2024 r. w zakładce „Rekrutacja”.

Prosimy o wypełnienie wniosku wraz z załącznikami

i złożenie w sekretariacie Publicznego Przedszkola w Widawie.

Nabór wniosków trwa  od 04.03.2024 r.- 04.04.2024 r. 

 w godz. 8ºº- 15ºº.

Rodzice dzieci już uczęszczających do naszego przedszkola składają deklarację o kontynuacji edukacji przedszkolnej    w roku szkolnym 2024/2025 od dnia 21 lutego 2024 r.  do dnia 29 lutego 2024 r.