Informacje

Lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych w procesie rekrutacyjnym do Publicznego Przedszkola w Widawie i oddziału Brzyków na rok szkolny 2022/2023.

Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do Publicznego Przedszkola w Widawie

 

Lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w procesie rekrutacyjnym do Publicznego Przedszkola w Widawie i oddziału Brzyków na rok szkolny 2022/2023.

Rodzice dzieci zakwalifikowanych proszeni są w terminie od 08.04.2022 r. do 22.04.2022 r.  o potwierdzenie woli zgodny.

Lista dzieci zakwalifikowanych w procesie rekrutacyjnym do Publicznego Przedszkola w Widawie na rok szkolny 2022 (1)/

potwierdzenie woli

 

 

 

Do pobrania:

wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola

oświadczenia gminne

oświadczenia ustawowe

 

Rodzice dzieci już uczęszczających do naszego przedszkola składają deklarację o kontynuacji edukacji przedszkolnej   w roku szkolnym 2022/2023 od dnia 15 lutego 2022 r.    do dnia 25 lutego 2022 r.

DEKLARACJA o kontynuacji wychowania przedszkolnego

 

 

Nabór do Publicznego Przedszkola w Widawie na rok szkolny 2022/2023 rozpoczyna się 01.03.2022 r., zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na stronie przedszkola. Wnioski o przyjęcie dziecka  należy pobrać  w wersji elektronicznej, lub zgłosić się do sekretariatu po wniosek   z zachowaniem reżimu sanitarnego. Link do wniosków dostępny będzie od 01.03.2022 r. w zakładce „Rekrutacja”.

Prosimy o wypełnienie wniosku wraz za załącznikami  i złożenie w sekretariacie Publicznego Przedszkola w Widawie.

Nabór wniosków trwa  od 01.03.2022 r.- 28.03.2022 r.  w godz. 8ºº- 15ºº.