Bal karnawałowy

Dnia 29.01.2021 r. (piątek)  w Publicznym Przedszkolu w Widawie i oddziale zamiejscowym w Brzykowie odbędzie się w każdej grupie

Bajkowy Bal Karnawałowy.

Prosimy rodziców o przygotowanie stroju na bal.

Uwaga !!!

W związku z trwającym stanem epidemii na terenie kraju GIS wydał aktualizację wytycznych do funkcjonowania przedszkoli. Zmianie uległ zapis dotyczący odbywania izolacji i kwarantanny „ Jeżeli w domu przebywa osoba w izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do podmiotu.”

Proszę o zapoznanie się z wytycznymi i stosowanie się przede wszystkim przez rodziców przyprowadzających i odbierających dzieci do zachowania dystansu społecznego min. 1,5 m w stosunku do pracowników, dzieci i innych rodziców. Wchodzenia rodziców dzieci tylko do przestrzeni wspólnej (szatnia) „Rodzice mogą wchodzić z dziećmi do przestrzeni wspólnej podmiotu, z zachowaniem zasady – 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi lub w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem/dziećmi 1,5 m, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk). Dezynfekcja rąk obligatoryjna po wejściu do budynku. Do przedszkola może uczęszczać tylko dziecko zdrowe. Nadal obowiązują wszystkie procedury wydane w dniu rozpoczęcia roku szkolonego.

Paczki na Mikołajki przygotowane przez Radę Rodziców odbędą 2 dniową kwarantannę w budynku przed rozdaniem dzieciom. Zdjęć indywidualnych z Mikołajem nie będzie ze względu na obostrzenia sanitarne normujące prace przedszkola w roku szkolnym 2020/2021.

Procedury i wytyczne obowiązują do odwołania, proszę rodziców o ich bezwzględne przestrzeganie w celu zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego dzieciom i wszystkim pracownikom przedszkola.

Informacja

W związku z rosnącą falą zachorowań proszę rodziców o bezwzględne przestrzeganie procedury przyprowadzania dziecka do przedszkola , która jest zamieszczona na stronie www. przedszkola, w szczególności pkt 7 procedury: „ Dziecko z jakimikolwiek symptomami przeziębienia ( katar, kaszel, biegunka, wymioty itp) będzie odsyłane do domu. Rodzic po telefonie od nauczyciela ma obowiązek odebrać dziecko najszybciej jak to możliwe, nie później niż 60 minut od otrzymania telefonu. W przypadku nieodebrania dziecka, bądź braku możliwości skontaktowania się z rodzicami/osobami upoważnionymi do odbioru dziecka nauczycie; zawiadamia właściwe organy służby zdrowia”.

 

Informacja

Wpłaty za wyżywienie i godziny ponadwymiarowe

prosimy dokonywać w osobnych przelewach.

Nr konta bankowego Publicznego Przedszkola w Widawie

59 9279 0007 0042 4851 2000 0010

W tytule należy umieścić imię i nazwisko dziecka.

Informacja

Szanowni rodzice

Nie zostawiamy dzieciom w indywidualnych półkach w szatni żadnych artykułów żywnościowych  ( napoje, soki czekoladki i inne), dzieci mają zapewnione żywienie oraz wodę do picia między posiłkami .

Proszę przestrzegać wytycznych kierowanych do Państwa poprzez stronę www. przedszkola oraz stosować się do informacji przekazywanych przez nauczyciela oraz pozostałych pracowników.

Informacje dla rodziców

W roku szkolnym 2020/2021 do odwołania nie będą organizowane zebrania z rodzicami oraz uroczystości przedszkolne z udziałem rodziców lub innych gości ( teatrzyki, koncerty ,itp.) ze względu na trwające obostrzenia w związku z COVID-19.

Środki finansowe nie wykorzystane w ubiegłym roku szkolnym 2019/20 zostaną przeznaczone na potrzeby dzieci w porozumieniu z Radą Rodziców.

Nauczyciele poszczególnych grup raz w tygodniu pełnią dyżur , na który można umówić się z wychowawcą na indywidualną rozmowę( z zachowaniem środków ochrony osobistej).Bieżące zapytania proszę kierować do nauczyciela przez domofon bądź telefonicznie.

W razie pytań dyrektor dostępny jest pod nr tel. 43 6721001 w godzinach 8.00-13.00, bądź indywidualnie z zachowaniem środków ochrony osobistej.

Informacje z życia przedszkola zamieszczane będą w formie zdjęć oraz wpisów na stronie www.

Proszę na bieżąco odwiedzać stronę www. przedszkola i stosować się do zaleceń , procedur wytycznych MEN,MZ, GIS, które zostały zamieszczone przed rozpoczęcie roku szkolnego.

W przypadku każdej zmiany dotyczące organizacji bądź zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa i higienicznych warunków będziecie Państwo informowani na bieżąco.