Informacja

obrazek

W związku z rosnącą falą zachorowań proszę rodziców o bezwzględne przestrzeganie procedury przyprowadzania dziecka do przedszkola , która jest zamieszczona na stronie www. przedszkola, w szczególności pkt 7 procedury: „ Dziecko z jakimikolwiek symptomami przeziębienia ( katar, kaszel, biegunka, wymioty itp) będzie odsyłane do domu. Rodzic po telefonie od nauczyciela ma obowiązek odebrać dziecko najszybciej jak to możliwe, nie później niż 60 minut od otrzymania telefonu. W przypadku nieodebrania dziecka, bądź braku możliwości skontaktowania się z rodzicami/osobami upoważnionymi do odbioru dziecka nauczycie; zawiadamia właściwe organy służby zdrowia”.

 

Informacja

Wpłaty za wyżywienie i godziny ponadwymiarowe

prosimy dokonywać w osobnych przelewach.

Nr konta bankowego Publicznego Przedszkola w Widawie

59 9279 0007 0042 4851 2000 0010

W tytule należy umieścić imię i nazwisko dziecka.

obrazekobrazek

Informacja

Szanowni rodzice

Nie zostawiamy dzieciom w indywidualnych półkach w szatni żadnych artykułów żywnościowych  ( napoje, soki czekoladki i inne), dzieci mają zapewnione żywienie oraz wodę do picia między posiłkami .

Proszę przestrzegać wytycznych kierowanych do Państwa poprzez stronę www. przedszkola oraz stosować się do informacji przekazywanych przez nauczyciela oraz pozostałych pracowników.

obrazek

Informacje dla rodziców

W roku szkolnym 2020/2021 do odwołania nie będą organizowane zebrania z rodzicami oraz uroczystości przedszkolne z udziałem rodziców lub innych gości ( teatrzyki, koncerty ,itp.) ze względu na trwające obostrzenia w związku z COVID-19.

Środki finansowe nie wykorzystane w ubiegłym roku szkolnym 2019/20 zostaną przeznaczone na potrzeby dzieci w porozumieniu z Radą Rodziców.

Nauczyciele poszczególnych grup raz w tygodniu pełnią dyżur , na który można umówić się z wychowawcą na indywidualną rozmowę( z zachowaniem środków ochrony osobistej).Bieżące zapytania proszę kierować do nauczyciela przez domofon bądź telefonicznie.

W razie pytań dyrektor dostępny jest pod nr tel. 43 6721001 w godzinach 8.00-13.00, bądź indywidualnie z zachowaniem środków ochrony osobistej.

Informacje z życia przedszkola zamieszczane będą w formie zdjęć oraz wpisów na stronie www.

Proszę na bieżąco odwiedzać stronę www. przedszkola i stosować się do zaleceń , procedur wytycznych MEN,MZ, GIS, które zostały zamieszczone przed rozpoczęcie roku szkolnego.

W przypadku każdej zmiany dotyczące organizacji bądź zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa i higienicznych warunków będziecie Państwo informowani na bieżąco.

obrazek

 

Uwaga !!!

Rodzic zobowiązany jest dostarczyć do przedszkola zaświadczenie o odbytej poradzie lekarskiej i stanie zdrowia dziecka – jeśli zabrane jest ono z przedszkola  z symptomami choroby a zgłasza się do przedszkola w kolejne dni.

W przypadku alergii rodzic dostarcza zaświadczenie od specjalisty
( alergologa).

Zaświadczenia należy dostarczyć do sekretariatu przedszkola.

obrazek

Kontakty

KONTAKTY DO STACJI

SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W ŁASKU 

43 675 22 94

43 675 23 15

obrazek

Informacja dla dzieci w okresie adaptacyjnym (pierwszy rok w przedszkolu)

obrazek

Rodzice dzieci w okresie adaptacyjnym (pierwszy rok  w przedszkolu) mogą przebywać na terenie przedszkola z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (osłona ust, dezynfekcja, zachowanie dystansu społecznego)jedynie do niezbędnego minimum.

  • rodzic może doprowadzić dziecko do sali ( jeżeli spełniony będzie dystans 1,5 m na osobę rodzic może chwilę pozostać w sali za zgodą nauczyciela rotacyjnie)
  • metraż sali przewidziany jest na pobyt 25 dzieci z zachowaniem dystansu społecznego w związku z powyższym rodzice wchodzą rotacyjnie stosując się do wskazań pracowników przedszkola

Wytyczne przeciwepidemiczne GIS z 25 sierpnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,

wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374, 567 i 1337)

obrazek

Numer konta bankowego

Nr konta bankowego Publicznego Przedszkola w Widawie, na które należy dokonywać wpłat za wyżywienie i godziny ponadwymiarowe

59 9279 0007 0042 4851 2000 0010

W tytule należy umieścić imię i nazwisko dziecka.
Informację o kwocie wpłaty można uzyskać telefonicznie 43 6721001.

obrazek

Informacja

W związku z zagrożeniami związanymi z rozprzestrzenianiem się koronawirusa oraz wytycznymi Łódzkiego Kuratora Oświaty informuję, że Wojewoda Łódzki wydał polecenie nieorganizowania wycieczek i wyjazdów uczniów i dzieci oraz nieprzyjmowania w charakterze gości grup uczniów i dzieci z innych szkół i placówek. Polecenie dotyczy również nieorganizowania zbiorowych wyjść uczniów i dzieci do kin, teatrów, muzeów itp. oraz wydarzeń na terenie szkół i placówek takich jak: akademie, apele czy koncerty. Polecenie obowiązuje od 9 marca 2020 r. do odwołania.
Dzieci z katarem, kaszlem bezwzględnie należy nie przyprowadzać do przedszkola.