Zakończenie roku szkolnego 2020/2021

 Widawa

Zakończenie roku szkolnego dla dzieci 6 –letnich (sala żółta i zielona) odbędzie się dnia 24.06.2021 r. o godz. 9:30. W związku z trwającym stanem epidemii zakończenie odbędzie się na zewnątrz budynku. Dzieci otrzymają dyplomy ukończenia przedszkola. Zostanie zrobione pamiątkowe zdjęcie, które rodzice będą mogli zakupić u pana fotografa – Widawa ,ul. Nowy Rynek 11.

Dla pozostałych dzieci zakończenie odbędzie się w poszczególnych salach (bez udziału rodziców).

Brzyków

Zakończenie roku szkolnego w o/ Brzyków odbędzie się 24.06.2021 r. o godz. 12.00. W związku z trwającym stanem epidemii zakończenie odbędzie się na zewnątrz budynku. Zostanie zrobione pamiątkowe zdjęcie, które rodzice będą mogli zakupić u pana fotografa – Widawa ul. Nowy Rynek 11.

W przypadku braku możliwości zachowania dystansu 1,5 metra na zewnątrz prosimy o posiadanie maseczek zgodnie z wytycznymi bezpieczeństwa sanitarnego obowiązującego na terenie kraju.

Przedszkole pełni dyżur od 25- 30 czerwca zgodnie z organizacją roku szkolnego 2020/2021.

W związku z zachorowaniem dziecka z grupy czerwonej na COVID-19 dzieci uczęszczające do wyżej wymienionej grupy zostają objęte kwarantanną w okresie od 31.05.2021 r. do 10.06.2021 r. Nauczyciele pracujący w grupie również zostają objęci pełną kwarantanną w w/w czasie. Decyzją sanepidu dzieci pozostają w domu. Pozostałych rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola prosimy o ścisłe przestrzeganie reżimu sanitarnego i procedur obowiązujących w przedszkolu. W przypadku zauważenia u swojego dziecka niepokojących symptomów chorobowych prosimy o zatrzymanie dziecka w domu i poinformowanie przedszkola.  Dzieci z grupy czerwonej do przedszkola będą mogły wrócić 11 czerwca bez względu na długość wyznaczonej kwarantanny, graniczną datą jest 10 czerwca.

Z dniem 10.05.2021 r. rozpoczyna się rekrutacja uzupełniająca do Oddziału Przedszkolnego w Brzykowie należącego do Publicznego Przedszkola w Widawie  na rok szkolny 2021/2022 , zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na stronie przedszkola. Wnioski o przyjęcie dziecka  należy pobrać  w wersji elektronicznej,  w szczególnych przypadkach można zgłosić się do sekretariatu po wniosek z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Prosimy o wypełnienie wniosku wraz z załącznikami i złożenie w sekretariacie Publicznego Przedszkola w Widawie.

Nabór wniosków trwa  od 10.05.2021 r- 17.05.2021 r.   w godz. 8ºº- 15ºº.

Informacja

Szanowni Rodzice  informujemy, że od poniedziałku 19.04.2021 roku przedszkole będzie ponownie otwarte – wracamy do nauki stacjonarnej.

Proszę na bieżąco odwiedzać stronę www. przedszkola i stosować się do zaleceń , procedur wytycznych MEN,MZ, GIS.

W związku z przedłużeniem nauki w szkołach w klasach I-III nadal nie będzie dowozów dzieci do przedszkola. Prosimy o zapewnienie dowozu dzieciom we własnym zakresie.

Dziękujemy Rodzicom za trud i zaangażowanie jakie wkładaliście w naukę zdalną Waszych dzieci. Dziękujemy za przesłane zdjęcia , będą ona umieszone 16.04.2021 na stronie internetowej przedszkola.

Uwaga!

Minister Zdrowia poinformował dziś, że obowiązujące obostrzenia w związku z sytuacja epidemiczną w kraju zostały przedłużone do 18 kwietnia. Materiały do pracy z dziećmi zamieszczane będą w tej samej formie jaka była od początku obowiązywania obostrzeń tj. od 29 marca.

Drodzy Rodzice!

Zdajemy sobie sprawę, że proponowane zabawy i ćwiczenia podczas pracy zdalnej dzieci wykonują przy ogromnym zaangażowaniu z Waszej strony. Jeśli macie Państwo ochotę pochwalić się osiągnięciami swoich dzieci to prosimy o przysyłanie zdjęć na pocztę przedszkolną: przedszkole.widawa@vp.pl .Przesłane zdjęcia zostaną umieszczone na stronie internetowej naszego przedszkola.

Uwaga !!!

Drodzy Rodzice!!!

W związku z dzisiejszymi informacjami związanymi z zamknięciem przedszkoli od 27.03 do 09.04 dzieci już od poniedziałku muszą zostać w domach.

Zapewniamy opiekę  wyłącznie dzieciom personelu medycznego i służb mundurowych – żołnierzy, policji, funkcjonariuszy straży pożarnej. Osoby pracujące w wyżej wymienionych zawodach proszone są o kontakt z przedszkolem w dniu 26 marca (piątek)  czy deklarują  pobyt dziecka w przedszkolu. Informacja jest konieczna do zorganizowania pracy nauczycieli i zorganizowanie opieki nad dziećmi.

Jutro 26.03.(piątek) rodzicom będą wydawane podręczniki do nauki w domu (dzieci starsze).

Rodzice dzieci z oddziału zamiejscowego w Brzykowie deklarują swój pobyt w placówce macierzystej w Widawie, gdzie będzie sprawowana nad nimi opieka.

Pozostałe dzieci będą kontynuowały naukę w formie zdalnej na tych samych zasadach co w ubiegłym roku podczas ograniczonego funkcjonowania przedszkola. Materiały będą umieszczane na stronie internetowej przedszkola.

Bardzo proszę o czytanie wszystkich informacji zamieszczanych na stronie internetowej przedszkola. W razie pytań można kontaktować się z wychowawcami lub dyrektorem przedszkola.