KOMUNIKAT DLA RODZICÓW DZIECI 6-LETNICH!!!

W związku z zawieszeniem zajęć z powodu zagrożenia epidemiologicznego wywołanego zakażeniami wirusem Covid-19 i nieobecnością dzieci w placówce wystąpiły nadpłaty, które zostaną przekazane na wskazane przez Państwa rachunki bankowe po wypełnieniu druku zawierającego prośbę o zwrot nadpłaty.

Wypełniony i podpisany druk należy dostarczyć do Publicznego Przedszkola w Widawie do dn. 09.07.2020 r. do godz. 13.00 w formie skanu za pomocą e-maila, listownie bądź osobiście do placówki.

Zwrot pieniędzy zostanie dokonany do końca lipca 2020 r.

Do pobrania

Życzenia wakacyjne

WSZYSTKIM PRZEDSZKOLAKOM I ICH RODZICOM

ŻYCZYMY SŁONECZNYCH I BEZPIECZNYCH WAKACJI,

UDANEGO WYPOCZYNKU, WSPANIAŁYCH PRZYGÓD

ORAZ WIELU NIEZAPOMNIANYCH WRAŻEŃ.

DO ZOBACZENIA 1 WRZEŚNIA 🙂

DZIĘKUJEMY ZA CAŁY ROK SZKOLNY 🙂

 

Numer konta bankowego

Nr konta bankowego Publicznego Przedszkola w Widawie, na które należy dokonywać wpłat za wyżywienie i godziny ponadwymiarowe

59 9279 0007 0042 4851 2000 0010

W tytule należy umieścić imię i nazwisko dziecka.
Informację o kwocie wpłaty można uzyskać telefonicznie 43 6721001.

Życzenia na Dzień Dziecka

Kochane Przedszkolaki z okazji Dnia Dziecka wszystkim dzieciom życzymy wielu powodów do uśmiechu i radości. Samych sukcesów, rozwijania swoich talentów i pasji oraz beztroskiej zabawy.

Życzy dyrekcja i pracownicy przedszkola.

„Wyzwanie”

 

Dzisiaj zamieszczamy kolejne zdjęcia w zakładce -maj.

Od 18 maja wróciło do nas kilkoro dzieci, w związku z koniecznością powrotu ich rodziców do pracy. Nadal jednak pozostajecie w większości w domu uczycie się i bawicie, dlatego nasze „wyzwanie” jest nadal aktualne. Dziękujemy za piękne zdjęcia i czekamy na nowe.

przedszkole.widawa@vp.pl

INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI POWRACAJĄCYCH DO PRZEDSZKOLA W DN.18 MAJA

W związku z powrotem do przedszkola dzieci rodziców wracających do pracy.

Osoby zadeklarowane proszone są o zapoznanie się z procedurą przyprowadzania i odbierania dzieci, zasadami obowiązującymi rodziców oraz zasad utrzymania  bezpiecznego stanu sanitarnego w budynku Publicznego Przedszkola w Widawie.

Proszę pobrać deklarację i zgodę na pomiar temperatury dziecka wraz z  klauzurą . W dniu przyjścia do przedszkola należy przynieść podpisane dokumenty.

Do pobrania:

Do zapoznania się:

Zasady obowiązujące rodziców

Przyprowadzanie i odbiór dzieci COVID-19

Zasady utrzymania bezpiecznego stanusanitarnego w budynku

 

Do pobrania przez rodzica:

Deklaracja

ZGODA RODZICA NA CODZIENNY POMIAR TEMPERATURYU_DZIECKA

Klauzula informacyjna mierzenie temperatury