Informacja

Szanowni rodzice

Nie zostawiamy dzieciom w indywidualnych półkach w szatni żadnych artykułów żywnościowych  ( napoje, soki czekoladki i inne), dzieci mają zapewnione żywienie oraz wodę do picia między posiłkami .

Proszę przestrzegać wytycznych kierowanych do Państwa poprzez stronę www. przedszkola oraz stosować się do informacji przekazywanych przez nauczyciela oraz pozostałych pracowników.

Informacje dla rodziców

W roku szkolnym 2020/2021 do odwołania nie będą organizowane zebrania z rodzicami oraz uroczystości przedszkolne z udziałem rodziców lub innych gości ( teatrzyki, koncerty ,itp.) ze względu na trwające obostrzenia w związku z COVID-19.

Środki finansowe nie wykorzystane w ubiegłym roku szkolnym 2019/20 zostaną przeznaczone na potrzeby dzieci w porozumieniu z Radą Rodziców.

Nauczyciele poszczególnych grup raz w tygodniu pełnią dyżur , na który można umówić się z wychowawcą na indywidualną rozmowę( z zachowaniem środków ochrony osobistej).Bieżące zapytania proszę kierować do nauczyciela przez domofon bądź telefonicznie.

W razie pytań dyrektor dostępny jest pod nr tel. 43 6721001 w godzinach 8.00-13.00, bądź indywidualnie z zachowaniem środków ochrony osobistej.

Informacje z życia przedszkola zamieszczane będą w formie zdjęć oraz wpisów na stronie www.

Proszę na bieżąco odwiedzać stronę www. przedszkola i stosować się do zaleceń , procedur wytycznych MEN,MZ, GIS, które zostały zamieszczone przed rozpoczęcie roku szkolnego.

W przypadku każdej zmiany dotyczące organizacji bądź zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa i higienicznych warunków będziecie Państwo informowani na bieżąco.

 

Ubezpieczenie

W związku z ubezpieczeniem dzieci na rok 2020/2021 przedstawiam ofertę ubezpieczenia dzieci w przedszkolu.

Wysokość składki 33 zł.

Ubezpieczenie nie jest obowiązkowe.

Rodziców, którzy deklarują chęć ubezpieczenia dziecka prosimy o dokonywanie wpłaty 33 zł w sekretariacie ( oddział Brzyków u wychowawcy) do końca września 2020 r.

Umowa zostanie zawarta przez Publiczne Przedszkole w Widawie i obowiązuje od 01.09.2020 r. do 31.08.2021 r.

Uwaga !!!

Rodzic zobowiązany jest dostarczyć do przedszkola zaświadczenie o odbytej poradzie lekarskiej i stanie zdrowia dziecka – jeśli zabrane jest ono z przedszkola  z symptomami choroby a zgłasza się do przedszkola w kolejne dni.

W przypadku alergii rodzic dostarcza zaświadczenie od specjalisty
( alergologa).

Zaświadczenia należy dostarczyć do sekretariatu przedszkola.

Kontakty

KONTAKTY DO STACJI

SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W ŁASKU 

43 675 22 94

43 675 23 15

Informacja dla dzieci w okresie adaptacyjnym (pierwszy rok w przedszkolu)

Rodzice dzieci w okresie adaptacyjnym (pierwszy rok  w przedszkolu) mogą przebywać na terenie przedszkola z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (osłona ust, dezynfekcja, zachowanie dystansu społecznego)jedynie do niezbędnego minimum.

  • rodzic może doprowadzić dziecko do sali ( jeżeli spełniony będzie dystans 1,5 m na osobę rodzic może chwilę pozostać w sali za zgodą nauczyciela rotacyjnie)
  • metraż sali przewidziany jest na pobyt 25 dzieci z zachowaniem dystansu społecznego w związku z powyższym rodzice wchodzą rotacyjnie stosując się do wskazań pracowników przedszkola

Wytyczne przeciwepidemiczne GIS z 25 sierpnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,

wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374, 567 i 1337)

ROZPOCZYNAMY ROK SZKOLNY

Uprzejmie informujemy, że od 1 września 2020 r., przedszkole uruchamia wszystkie oddziały i przyjmuje dzieci zgodnie z rekrutacją na rok szkolny 2020/2021, z uwzględnieniem szczególnych zasad bezpieczeństwa zawartych w  rekomendacjach MEN, MZ i GIS.

 

Zgodnie z reżimem sanitarnym obowiązują wytyczne dla przedszkoli GIS z dnia               25 sierpnia 2020 r.

https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-przeciwepidemiczne-glownego-inspektora-sanitarnego-z-25-sierpnia-2020-r-dla-przedszkoli-oddzialow-przedszkolnych-w-szkole-podstawowej-i-innych-form-wychowania-przedszkolnego-oraz-instytucji-opieki-nad-dziecmi-w-wieku-do-lat-3

 

Rodziców prosimy o dostosowanie się do zaleceń GIS w związku z obostrzeniami dotyczącymi epidemii.

Należy również przestrzegać zasad i procedur wydanych przez dyrektora przedszkola na podstawie MEN, MZ, GIS obowiązujących od 1 września 2020 r.

Zasady obowiązujące Rodziców i dzieci w przedszkolu :

Prosimy o zapoznanie się z :

– ZASADY OBOWIĄZUJĄCE RODZICÓW DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W WIDAWIE W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19

( Do pobrania )

 

– PROCEDURAMI PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI DO PRZEDSZKOLA PODCZAS PANDEMII

( Do pobrania )

 

Poniżej znajdują się dokumenty do pobrania, które będą obowiązywały w roku szkolnym 2020/2021. Bardzo prosimy o ich wypełnienie i przyniesienie w pierwszym dniu przyprowadzenia dziecka do przedszkola.

– zgoda rodzica na codzienny  pomiar temperatury oraz podjęcie wewnętrznych procedur bezpieczeństwa wraz z klauzurą informacyjną

( Do pobrania )

Klauzula informacyjna mierzenie temperatury

 

UWAGA! W związku z trwającą sytuacją epidemiczną bardzo prosimy na bieżąco śledzić informacje na naszej stronie.

 

Wyprawka 3-6 latka

– 1 paczka papieru ksero

– 1 blok techniczny z białymi kartkami A3

– 2 bloki techniczne z kolorowymi kartkami A3

– 1 blok rysunkowy A4

– 1 pudełko plasteliny

– farby akwarelowe + pędzelek (3-4 latki)

– farby plakatowe + pędzelek (5-6 latki)

– 1x kredki ołówkowe (3-6 latki)

– 1 x kredki świecowe (3-6 latki)

– 2 x klej w sztyfcie

– ołówek, gumka, temperówka (5-6 latek)

– teczka na prace

– bibuła 1 szt. kolor do wyboru (zielony, brązowy, biały, niebieski)

– nożyczki (4-6 latek)

– obuwie zmienne na białej podeszwie

– 2 rolki papieru toaletowego

– 4 x ręczniki papierowe

– 1 duża paczka chusteczek higienicznych

– strój na w-f (5-6 latek)

– 2 zeszyty wycinanek (nie samoprzylepne !)

 

                                  PROSZĘ PODPISAĆ WSZYSTKIE PRZYBORY!!!