Informacje

Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do Publicznego Przedszkola w Widawie oraz Oddziału w Brzykowie w drodze postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022.

Lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych

 

Lista dzieci zakwalifikowanych do Publicznego Przedszkola w Widawie Oddział Brzyków w drodze postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2021/2022.

Lista zakwalifikowanych uzupeł

 

Z dniem 10.05.2021 r. rozpoczyna się rekrutacja uzupełniająca do Oddziału Przedszkolnego w Brzykowie należącego do Publicznego Przedszkola w Widawie  na rok szkolny 2021/2022 , zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na stronie przedszkola. Wnioski o przyjęcie dziecka  należy pobrać  w wersji elektronicznej,  w szczególnych przypadkach można zgłosić się do sekretariatu po wniosek   z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Prosimy o wypełnienie wniosku wraz z załącznikami i złożenie w sekretariacie Publicznego Przedszkola w Widawie.

Nabór wniosków trwa  od 10.05.2021 r- 17.05.2021 r.   w godz. 8ºº- 15ºº.

 

 

26.04.2021

Lista przyjętych i nieprzyjętych

 

 

W związku z trwającą pandemią i ograniczeniem funkcjonowania przedszkola , rodzice dzieci zakwalifikowanych  do Publicznego Przedszkola w Widawie proszeni są o potwierdzenie woli zgody w terminie od 6.04.2021 r do 20.04.2021 r. do godz. 15.00 .

Dokument do pobrania (poniżej) należy wydrukować, podpisać i  dostarczyć do placówki  zostawiając go w oznaczonej skrzynce w korytarzu przedszkola.

Do pobrania:

potwierdzenie woli

Lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

 

Do pobrania:

wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola

oświadczenia gminne

oświadczenia ustawowe

Deklaracja o kontynowaniu wychowania przedszkolnego

 

Nabór do Publicznego Przedszkola w Widawie na rok szkolny 2021/2022 rozpoczyna się 02.03.2021 r., zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na stronie przedszkola. Wnioski o przyjęcie dziecka  należy pobrać  w wersji elektronicznej, w szczególnych przypadkach można zgłosić się do sekretariatu po wniosek  z zachowaniem reżimu sanitarnego. Link do wniosków dostępny będzie od 02.03.2021 r. w zakładce „Rekrutacja”.

Prosimy o wypełnienie wniosku wraz za załącznikami i złożenie w sekretariacie Publicznego Przedszkola w Widawie. Nabór wniosków trwa  od 02.03.2021 r.- 23.03.2021 r.   w godz. 8ºº- 15ºº.

 

Deklaracje o kontynuacji wychowania przedszkolnego dla dzieci już uczęszczających należy pobrać ze strony internetowej przedszkola w zakładce „Rekrutacja” i oddać do sekretariatu. Termin składania deklaracji od 15 lutego do 22 lutego 2021 r.do godz. 15.00.