Spotkania indywidualne z rodzicami

Rok 2020/2021

P.Hanna Kopka- 10:30- 11.00- środa

 P.Sylwia Brzezowska- 12.00-12.30- czwartek

P.Agata Troczyńska- 10.30-11.00- poniedziałek

P.Edyta Stępień- 12.30-13.00 – piątek

 P.Urszula Błażej- 10.00- 10.30 -środa

 P.Wioleta Bartoszek –9.30- 10.00– poniedziałek

 P.Joanna Ratowska- 8.00-8.30- środa

P. Lidia Witkowska- 15.30-16.00- środa (Brzyków)