Informacje

„DNI OTWARTE”

Publiczne Przedszkole w Widawie
zaprasza dzieci nowo przyjęte na
rok szkolny 2019/2020
na dni otwarte, które odbędą się
14.05.2019r. , 15.05.2019 r.,
16.05.2019 r.
w godz. 12ºº- 15ºº.

Dni otwarte w Brzykowie 15.05.2019 r. godz. 12.00-14.00

Rodzice będą mieli możliwość indywidualnego spotkania
z nauczycielami pracującymi
w poszczególnych grupach,
pokazania dzieciom placówki
oraz zapoznania się z ofertą edukacyjną przedszkola.

 

 

Z dniem 24.04.2019 r.
 rozpoczyna się rekrutacja uzupełniająca do Oddziału Zamiejscowego do Brzykowa
na rok szkolny 2019/2020
Wnioski wydawane są od 24.04.2019r.- 06.05.2019r.
w sekretariacie przedszkola w godz. 8ºº- 15ºº