Informacja dla Rodziców

Przypominamy o uzupełnieniu i dostarczeniu nowych upoważnień do odbioru dziecka z przedszkola na rok szkolny 2022/2023  (upoważnienie dotyczy kontynuujących oraz nowych dzieci).

Rodziców bądź prawnych opiekunów dzieci nowo przyjętych proszeni są o wypełnienie klauzury informacyjnej  o przetwarzaniu danych osobowych do celów realizacji zadań oświatowych, dydaktycznych, wychowawczych, zagwarantowania dziecku bezpieczeństwa, a także w związku z prowadzeniem dokumentacji przebiegu nauczania.

Do druku:

Upoważnienie do odbioru dzieci wraz z klauzurą

Klauzura informacyjna- przetwarzanie danych osobowych do celów realizacji zadań oświatowych , dydakt.,wychowawczych

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *