Uwaga !!!

W związku z trwającym stanem epidemii na terenie kraju GIS wydał aktualizację wytycznych do funkcjonowania przedszkoli. Zmianie uległ zapis dotyczący odbywania izolacji i kwarantanny „ Jeżeli w domu przebywa osoba w izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do podmiotu.”

Proszę o zapoznanie się z wytycznymi i stosowanie się przede wszystkim przez rodziców przyprowadzających i odbierających dzieci do zachowania dystansu społecznego min. 1,5 m w stosunku do pracowników, dzieci i innych rodziców. Wchodzenia rodziców dzieci tylko do przestrzeni wspólnej (szatnia) „Rodzice mogą wchodzić z dziećmi do przestrzeni wspólnej podmiotu, z zachowaniem zasady – 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi lub w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem/dziećmi 1,5 m, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk). Dezynfekcja rąk obligatoryjna po wejściu do budynku. Do przedszkola może uczęszczać tylko dziecko zdrowe. Nadal obowiązują wszystkie procedury wydane w dniu rozpoczęcia roku szkolonego.

Procedury i wytyczne obowiązują do odwołania, proszę rodziców o ich bezwzględne przestrzeganie w celu zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego dzieciom i wszystkim pracownikom przedszkola.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *