Kontakty

KONTAKTY DO STACJI

SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W ŁASKU 

43 675 22 94

43 675 23 15

Informacja dla dzieci w okresie adaptacyjnym (pierwszy rok w przedszkolu)

Rodzice dzieci w okresie adaptacyjnym (pierwszy rok  w przedszkolu) mogą przebywać na terenie przedszkola z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (osłona ust, dezynfekcja, zachowanie dystansu społecznego)jedynie do niezbędnego minimum.

  • rodzic może doprowadzić dziecko do sali ( jeżeli spełniony będzie dystans 1,5 m na osobę rodzic może chwilę pozostać w sali za zgodą nauczyciela rotacyjnie)
  • metraż sali przewidziany jest na pobyt 25 dzieci z zachowaniem dystansu społecznego w związku z powyższym rodzice wchodzą rotacyjnie stosując się do wskazań pracowników przedszkola

Wytyczne przeciwepidemiczne GIS z 25 sierpnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,

wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374, 567 i 1337)

 

Zgodnie z reżimem sanitarnym obowiązują wytyczne dla przedszkoli GIS z dnia               25 sierpnia 2020 r.

https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-przeciwepidemiczne-glownego-inspektora-sanitarnego-z-25-sierpnia-2020-r-dla-przedszkoli-oddzialow-przedszkolnych-w-szkole-podstawowej-i-innych-form-wychowania-przedszkolnego-oraz-instytucji-opieki-nad-dziecmi-w-wieku-do-lat-3

 

Rodziców prosimy o dostosowanie się do zaleceń GIS w związku z obostrzeniami dotyczącymi epidemii.

Należy również przestrzegać zasad i procedur wydanych przez dyrektora przedszkola na podstawie MEN, MZ, GIS .

Zasady obowiązujące Rodziców i dzieci w przedszkolu :

Prosimy o zapoznanie się z :

– ZASADY OBOWIĄZUJĄCE RODZICÓW DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W WIDAWIE W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19

( Do pobrania )

 

– PROCEDURAMI PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI DO PRZEDSZKOLA PODCZAS PANDEMII

( Do pobrania )

 

Poniżej znajdują się dokumenty do pobrania, które będą obowiązywały w roku szkolnym 2020/2021. Bardzo prosimy o ich wypełnienie i przyniesienie w pierwszym dniu przyprowadzenia dziecka do przedszkola.

– zgoda rodzica na codzienny  pomiar temperatury oraz podjęcie wewnętrznych procedur bezpieczeństwa wraz z klauzurą informacyjną

( Do pobrania )

Klauzula informacyjna mierzenie temperatury

 

UWAGA! W związku z trwającą sytuacją epidemiczną bardzo prosimy na bieżąco śledzić informacje na naszej stronie.

 

Numer konta bankowego

Nr konta bankowego Publicznego Przedszkola w Widawie, na które należy dokonywać wpłat za wyżywienie i godziny ponadwymiarowe

59 9279 0007 0042 4851 2000 0010

W tytule należy umieścić imię i nazwisko dziecka.
Informację o kwocie wpłaty można uzyskać telefonicznie 43 6721001.

Informacja

W związku z zagrożeniami związanymi z rozprzestrzenianiem się koronawirusa oraz wytycznymi Łódzkiego Kuratora Oświaty informuję, że Wojewoda Łódzki wydał polecenie nieorganizowania wycieczek i wyjazdów uczniów i dzieci oraz nieprzyjmowania w charakterze gości grup uczniów i dzieci z innych szkół i placówek. Polecenie dotyczy również nieorganizowania zbiorowych wyjść uczniów i dzieci do kin, teatrów, muzeów itp. oraz wydarzeń na terenie szkół i placówek takich jak: akademie, apele czy koncerty. Polecenie obowiązuje od 9 marca 2020 r. do odwołania.
Dzieci z katarem, kaszlem bezwzględnie należy nie przyprowadzać do przedszkola.

Ogłoszenie

W związku z koronawirusem rozprzestrzeniającym się również na terenie państw Unii Europejskiej, zwracamy się z prośbą do rodziców pracujących za granicą, by zwrócili szczególną uwagę na stan swój zdrowia i członków swojej rodziny po powrocie do Polski. W przypadku jakichkolwiek niepokojących objawów, prosimy o zatrzymanie dziecka w domu i zgłoszenie się do  stacji sanitarno – epidemiologicznej.

Prosimy o bezwzględne przestrzeganie tych zasad.