Informacja

W związku z rosnącą falą zachorowań proszę rodziców o bezwzględne przestrzeganie procedury przyprowadzania dziecka do przedszkola , która jest zamieszczona na stronie www. przedszkola, w szczególności pkt 7 procedury: „ Dziecko z jakimikolwiek symptomami przeziębienia ( katar, kaszel, biegunka, wymioty itp) będzie odsyłane do domu. Rodzic po telefonie od nauczyciela ma obowiązek odebrać dziecko najszybciej jak to możliwe, nie później niż 60 minut od otrzymania telefonu. W przypadku nieodebrania dziecka, bądź braku możliwości skontaktowania się z rodzicami/osobami upoważnionymi do odbioru dziecka nauczycie; zawiadamia właściwe organy służby zdrowia”.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *