Informacja

W związku z zagrożeniami związanymi z rozprzestrzenianiem się koronawirusa oraz wytycznymi Łódzkiego Kuratora Oświaty informuję, że Wojewoda Łódzki wydał polecenie nieorganizowania wycieczek i wyjazdów uczniów i dzieci oraz nieprzyjmowania w charakterze gości grup uczniów i dzieci z innych szkół i placówek. Polecenie dotyczy również nieorganizowania zbiorowych wyjść uczniów i dzieci do kin, teatrów, muzeów itp. oraz wydarzeń na terenie szkół i placówek takich jak: akademie, apele czy koncerty. Polecenie obowiązuje od 9 marca 2020 r. do odwołania.
Dzieci z katarem, kaszlem bezwzględnie należy nie przyprowadzać do przedszkola.

Ogłoszenie

W związku z koronawirusem rozprzestrzeniającym się również na terenie państw Unii Europejskiej, zwracamy się z prośbą do rodziców pracujących za granicą, by zwrócili szczególną uwagę na stan swój zdrowia i członków swojej rodziny po powrocie do Polski. W przypadku jakichkolwiek niepokojących objawów, prosimy o zatrzymanie dziecka w domu i zgłoszenie się do  stacji sanitarno – epidemiologicznej.

Prosimy o bezwzględne przestrzeganie tych zasad.

Ogłoszenie

Dyrektor Publicznego Przedszkola w Widawie
informuje, iż oddział zamiejscowy w Brzykowie
w roku szkolnym 2020/2021
będzie funkcjonował w godzinach 7:30- 16.00

Rekrutacja- nabór do przedszkola

Nabór do Publicznego Przedszkola w Widawie na rok szkolny 2020/2021 rozpoczyna się 11.02.2020 r., zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na stronie przedszkola. Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola można pobrać w wersji papierowej lub elektronicznej. Link do wniosków dostępny będzie od 11.02.2020r.
Wnioski w wersji papierowej wydawane w sekretariacie przedszkola od 11.02.2020 r.- 25.02.2020 r. w godz. 8ºº- 15ºº

tel ( 43 ) 672-10-01